Saturday, May 2, 2009

REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN


Reka bentuk Kajian Tindakan

Kajian tindakan tidak semestinya formal bahkan ia boleh dijalankan pada semua situasi. Seperti sedia maklum, tujuan kajian tindakan adalah untuk memperbaiki kelemahan individu atau sesuatu masalah, meningkatkan kefahaman dan pengetahuan individu dan dalam bidang pendidikan ,ia sebagai alternative untuk menjadikan proses p n p lebih praktikal bukan sahaj kepada pelajar tetapi kepada guru itu sendiri. Kajian tindakan melibatkan 4 komponen penting dalam satu kitaran : -

1. Merancang
2. Bertindak
3. Memantau
4. Refleks

Dalam proses merancang, individu mengenalpasti terlebih dahulu masalah-masalah yang perlu diberi penambahbaikan atau dalam erti kata yang ringkas mengenalpasti kelemahan diri.
Setelah masalah dikenalpasti, individu merancang langkah yang perlu diambil untuk diberi penambahbaikan. Dalam masa yang sama matlamat umum dan objektif permasalahan yang hendak diperbaiki perlu ditentukan supaya tindakan yang hendak dijalankan tidak tersasar daripada apa yang dikaji.

Langkah ke 2 adalah bertindak selaras dengan perancangan dan objektif. Individu yang mengkaji terlibat sepenuhnya terhadap kajian tindakan yang dilakukan.Selain itu, pengkaji perlu komited dengan semua tindakan yang dilakukan.

Langkah ke 3 diteruskan dengan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan.Pemantauan boleh dilakukan dengan mengumpul data mengenai keberkesanan setiap tindakan. Data tidak semestinya diperolehi secara formal,ia boleh diperolehi melalui perbincangan, perbualan, pembacaan dan sebagainya.Pemantauan dijalankan untuk memastikan setiap objektif yang dirancang tercapai.

Langkah ke-4 adalah refleksi setiap tindakan yang telah dilakukan.Dalam langkah ini,individu menilai keberkesanan setiap tindakan yang dilakukan.Dalam kajian tindakan keputusan yang diperolehi tidak semestinya sempurna. Apa yang lebih penting penambahbaikan yang diberi menghasilkan kesan yang lebih efektif.Oleh sebab itu,proses refleksi adalah penting supaya target yang hendak dicapai betul-betul tercapai dengan mantap.Jika ada objektif yang masih tidak tercapai, kitaran yang seterusnya akan bermula sehingga sampai satu tahap hasil yang diperolehi benar-benar berkesan dan mantap.

No comments:

Post a Comment